termometry bimetaliczne

Do ciepłownictwa przemysłowego
Do systemów chłodnicznych i klimatyzacyjnych
Wersja standardowa
Wersja przemysłowa
Wersja przemysłowa
Wersja przemysłowa
Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym PT100
wycofany
Wersja ze stali CrNi
Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym