termometry bimetaliczne

Wersja przemysłowa
wycofany
Wersja przemysłowa
wycofany
Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym PT100
wycofany
Wersja ze stali CrNi
Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym
Do ciepłownictwa przemysłowego
Do systemów chłodnicznych i klimatyzacyjnych
Wersja standardowa
Wersja przemysłowa