wskaźniki przepływu

Wskaźnik przepływu z rotorem
Wskaźnik przepływu z klapką