przetworniki ciśnienia

przetworniki ciśnienia

Różnicowy przetwornik ciśnienia
wycofany
Do ogólnych zastosowań przemysłowych
Wyświetlacz przyłączalny do przetworników z kontaktami przełączającymi
Wyświetlacz przyłączalny LED z punktami przełączającymi dla przetworników ciśnienia z przyłączami M12 x1 lub bayonet
Przetwornik ciśnienia z ceramiczną komorą pomiarową dla chłodnictwa i klimatyzacji
wycofany
Do sprężarek powietrza
Różnicowy przewornik ciśnienia
Przyrząd do pomiaru wagi gazów w stanie ciekłym
Do pomiaru najwyższych ciśnień do do 15,000 bar
Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do pomiaru najwyższych ciśnień w strefach niebezpiecznych
wycofany
Do gazów medycznych
Przetwornik ciśnienia w technologii cienkowarstwowej dla ruchomej hydrauliki
wycofany
  •  
  • 1 / 4