manometry elektroniczne

Różnicowy manometr elektroniczny z wyjściowym sygnałem elektrycznym
wycofany
Precyzyjny manometr cyfrowy
Manometr cyfrowy
Do ogólnych zastosowań przemysłowych
Manometr elektroniczny
Sonda do pomiaru ciśnienia czynnika chłodniczego kontrolowana za pomocą smartfona