powrót do kategorii

Model AB 3321

Termohigrometr
powrót do kategorii

Model AB 3321

Termohigrometr

Zastosowanie

 • Równoczesny pomiar temperatury i wilgotności
 • Obliczanie wilgotności bezwzględnej
 • Określenie temperatury topnienia i parowania WET BULB
 • Pomiar temperatury punktu rosy DEW POINT
 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Możliwość wyboru jednostek pomiarowych °C/°F
 • Funkcja HOLD - zatrzymanie wskazań na wyświetlaczu
 • Funkcja MIN/MAX – zapamiętywanie wartości minimalnej i maksymalnej pomiaru
 • Temperatura: -30oC~100oC

Dokładność

 • +/- 0,5oC dla -20oC~+60oC
 • +/- 1oC pozostały zakres
 • Wilgotność względna: 0%RH~100%RH

Dokładność

 • +/- 2% RH dla zakresu 40%~60%RH
 • +/- 3% RH dla zakresu 20%~40%, 60%~80% RH
 • +/- 4% RH dla zakresu 0%~20%, 80%~100% RH
 • Wilgotność bezwzględna: 0~500 g/m3